Avís legal

Avís legal

El lloc web www.camiral.com i el domini www.lifeatcamiral.com corresponen al grup d’empreses Camiral Golf & Wellness situat a la carretera N-II km 701, de Caldes de Malavella (CP 17455). El grup està integrat per les empreses següents:

  • PGA Golf de Catalunya SA, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17445), CIF A60639523
  • PGA Golf de Caldes SA, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17455), CIF A58376104
  • Golf Hotel Malavella SL, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17455), CIF B62742606
  • PGA Macro Resort SL, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17455), CIF B55319479
  • PCR Services 2017 SL, Ctra. Nacional II, km 701, Caldes de Malavella (C. P. 17455), CIF B55307169

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Camiral Golf & Wellness o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Camiral Golf & Wellness presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Camiral Golf & Wellness autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Camiral Golf & Wellness es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presen-tacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.pgacatalunya.com/, www.lavidahotel.com i www.lavidahotel.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Camiral Golf & Wellness actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Camiral Golf & Wellness manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Camiral Golf & Wellness fins a la contractació expressa d’una comanda. Camiral Golf & Wellness es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Camiral Golf & Wellness no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços in-closos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuà-ria del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accep-ta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li po-gués correspondre.

 

Bases legals per a sortejos i rifes

 

Identificació de l’organització: Camiral Golf & Wellness o una de les seves empreses associades.

 

Durada del concurs: la durada del concurs s’anunciarà en les bases corresponents; en cas contrari, el darrer dia per participar serà l’últim dia de l’any en què s’anunciï el sorteig.

 

Requisits de participació: per poder participar en el sorteig cal ser major de 18 anys, omplir els camps requerits en el formulari d’inscripció i acceptar aquestes bases. No està permesa la participació de treballadors de Camiral Golf & Wellness i/o l’Hotel Camiral, ni dels seus familiars directes o d’altres persones relacionades amb aquest sorteig o la seva publicitat.

 

Premi: el guanyador del sorteig rebrà el premi indicat en l’anunci del concurs. En cas dels premis de serveis de golf o d’habitacions d’hotel, l’elecció de la data i l’hora està subjecta a la disponibilitat. El premi únicament inclou el que s’esmenta explícitament en l’anunci. El guanyador no pot substituir, canviar, alterar, compensar, cedir o vendre el premi, ni tampoc pot, en cap cas, bescanviar-lo pel seu valor en metàl·lic.

 

Selecció del guanyador i notificació: un cop seleccionat el guanyador del sorteig, s’hi contactarà a través de les dades de contacte que hagi facilitat en el formulari de participació. El guanyador del concurs s’escollirà a l’atzar entre tots els participants. Camiral Golf & Wellness es reserva el dret d’anul·lar el premi o d’adjudicar-lo a un altre participant si no es rep cap resposta del guanyador al cap d’un període raonable de temps, que no ha de ser inferior a una setmana (7 dies). Si les dades de contacte facilitades pel guanyador són clarament incorrectes (l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon no existeixen), es podrà escollir un altre participant com a guanyador.

 

Camiral Golf & Wellness es reserva el dret de:

 

  1. a) Anul·lar el concurs en qualsevol moment per qualsevol raó.
  2. b) Considerar com a no registrat i, per tant, exclòs del concurs qualsevol participant que, segons l’empresa, intenti manipular i/o faci un ús incorrecte de la mecànica del concurs en general.
  3. c) Impedir l’establiment de sistemes especulatius o comercials o qualsevol altre tipus de procediment que pugui implicar una alteració o manipulació del concurs. Per a tal fi, podran adoptar-se les mesures que es considerin oportunes.
  4. d) Fer modificacions o afegir clàusules addicionals a aquestes bases.

 

Protecció de dades

Les dades personals facilitades pels participants seran tractats pel grup Camiral Golf & Wellness (PGA Golf de Caldas SA, PGA Golf de Catalunya SA i Golf Hotel Malavella SL) com a Responsable del Tractament. El tractament de les dades s'efectuarà amb les finalitats d'organitzar, dur a terme el sorteig i enviar informació sobre activitats, serveis i esdeveniments de Camiral Golf & Wellness sobre la base del consentiment que atorga el participant pel fet de participar i enviar el formulari amb les seves dades. Consentiment que pot retirar en qualsevol moment i haurà de donar-se de manera explícita. Les dades dels guanyadors podran ser difosos el dia de la resolució del sorteig amb finalitats informatius i les dades dels participants podran ser comunicats a altres empreses del grup per a poder oferir informació complementària d'interès. El participant podrà exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició enviant un correu electrònic a privacy@camiral.com, indicant en tots els casos l'assumpte «Protecció de dades personals». Trobarà més informació sobre com exercir els seus drets i sobre el tractament de les seves dades en la política de protecció de dades de l'organitzador en Política de privacitat | Camiral Golf & Wellness. La informació proporcionada pels participants està subjecta a les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).

 

Llegir més Llegir menys